Egyesületünkről

Egyesületünket 2010 júliusában alapítottuk Déli Blokk Motoros Egyesület néven, 12 alapító taggal.
A motorok szeretete már évek óta éltet bennünket. De mint tudjuk, egy motoros nem motoros. Jó tartozni valahova, egy közösségbe, összetartozni egy társasággal. Komolyabban már hónapokkal korábban, de leginkább mégis június végén csaptunk a lovak közé, mikor megrendeztük még akkor egyesületen kívül az első nagyobb szabású motoros találkozónkat.  A programokat motor szépségverseny, hangerőmérés valamint Streetfighter Show színesítette. Első találkozó révén meglepetésünkre óriási érdeklődés fogadta a rendezvényünket. Több száz látogató valamint 70 regisztrált motoros volt velünk aznap.  Ez adta a legfőbb lökést az Egyesület megalapításához!


Legfőbb célunk a motorozás népszerűsítése valamint egy összetartó társaság kialakítása. Ezen kívül természetesen sokkal több célunk van, melyek közül felsorolnék néhányat:
- Dél- alföldi régió motorosainak összefogása, érdekeinek védelme
- Közös kulturális és szakmai programok szervezése
- Határon túli kapcsolatok kialakítása és fenntartása hasonló célú szervezetekkel
-Karitatív tevékenység, segítségnyújtás
- Közösségépítő tevékenység ellátása, elsősorban a motorozást kedvelők körében
- A motorozás népszerűsítése szervezett módon, a motoros életmód bemutatása

Az egyesület közhasznúsági fokozata: Közhasznú
Az egyesület célja az alábbi közhasznú tevékenységeknek felel meg:
- Kulturális tevékenység
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás

Tagság
Az egyesület
a, rendes
b, pártoló
c, tiszteletbeli tagja lehet.
a, Az egyesület rendes tagja lehet az a magyar állampolgárságú nagykorú személy, aki azonosul az Egyesület célkitűzéseivel és feladataival, kész azok megvalósításában tevékenyen közreműködni, valamint az évente megállapított tagsági díjat megfizetni.
b, Az Egyesületnek pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki munkájával vagy anyagi eszközeivel támogatja az Egyesület tevékenységét.
c, A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki az Egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett.


A tagfelvételről az Elnökség dönt.


Az egyesület rendes tagja:

Jogai:
- az Egyesület bármely tisztségére megválasztható
- szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában
- családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit


Kötelezettségei:
- aktívan közreműködik az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában
- rendszeresen fizesse a tagdíjatE-mail: deliblokkmotor@gmail.com
Telefon: 06/20-336-4168
Adószám:
18146073-1-06
Bankszámlaszám: 57100106-13357096

Az élet 2 keréken kezdődik és 2 keréken is ér véget!